Selskab for kirkeret

Selskab for Kirkeret har til formål at fremme kirkeretlig forskning og undervisning i Danmark, at virke for udbredelse af kendskab til kirkeretlige problemstillinger, argumentationer og kirkeretlig litteratur samt at virke for øget information om kirkelig lovgivning og administration.

På denne hjemmeside kan man læse nærmere om selskabets virke, herunder udgivelser, ligesom siden har en bibliografisk afdeling med henvisninger til relevant kirkeretligt materiale.

Seneste nyheder

22.08.2016 |

Efterårsmøde 2016

Den reformbølge, der betegnes ”modernisering af den offentlige forvaltning” eller New Public Management, er inden for de seneste 10-15 år blevet stadigt mere følelig også på det folkekirkelige område. Man kan imidlertid spørge efter den reelle dybde af virkningerne. Er der tale om andet og mere end en ændret retorik – eksempelvis fra institution…

04.05.2016 |

Forårsmøde om magt og demokrati i folkekirken

Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 12.30, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Magt og demokrati i folkekirken". Mødet afholdes på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Mogens Zielerstuen, Ndr. Ringgade 3/Fredrik Nielsens Vej 2, Aarhus C. For flere år siden blev der udarbejdet en "magtudredning" omfattende den…

17.11.2015 |

Ny hjemmeside

Selskab for Kirkeret har fået ny hjemmeside, som er et resultat af, at bestyrelsen i længere tid har ønsket sig en hjemmeside med blandt andet et mere tidssvarende design. Hjemmesidens indhold og opbygning svarer i det væsentlige til den tidligere hjemmeside. Det er således også stadig muligt på siden at finde praksis og litteratur inden for det…

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.08.2016