Selskab for kirkeret

Selskab for Kirkeret har til formål at fremme kirkeretlig forskning og undervisning i Danmark, at virke for udbredelse af kendskab til kirkeretlige problemstillinger, argumentationer og kirkeretlig litteratur samt at virke for øget information om kirkelig lovgivning og administration.

På denne hjemmeside kan man læse nærmere om selskabets virke, herunder udgivelser, ligesom siden har en bibliografisk afdeling med henvisninger til relevant kirkeretligt materiale.

Seneste nyheder

17.11.2015 |

Ny hjemmeside

Selskab for Kirkeret har fået ny hjemmeside, som er et resultat af, at bestyrelsen i længere tid har ønsket sig en hjemmeside med blandt andet et mere tidssvarende design. Hjemmesidens indhold og opbygning svarer i det væsentlige til den tidligere hjemmeside. Det er således også stadig muligt på siden at finde praksis og litteratur inden for det…

02.09.2015 |

Årsmøde 2015

Mandag den 14. september 2015 kl. 12 afholder selskabet årsmøde på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, auditorium 11 (3. sal). Efter årsmødets formelle del ("generalforsamling") afholdes årsmødets faglige del, der i år vil dreje sig om præsteløftet. Præsteløftet er i de seneste 10-15 år ofte bragt i spil i…

13.04.2015 |

Forårsmøde om ytringsfrihed og blasfemi

Mandag den 11. maj 2015, kl. 12, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Ytringsfrihed og blasfemi". Mødet finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46 (auditorium 7 (1.sal)), København. I ti-året for Muhammedkrisen optager ytringsfriheden stadigvæk en fremtrædende plads i den offentlige debat.…

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.11.2015